top of page

Jaarrekening Opstellen

Calculator

Hoe wij werken

  • EEZEE Finance kan voor iedere onderneming een jaarrekening opstellen. Gemiddeld duurt het opstellen van een jaarrekening 5 tot 10 werkdagen

  • Voor het opstellen van een jaarrekening is het belangrijk dat alle transacties zijn verwerkt

  • Indien alle transacties verwerkt zijn, dan ontvangen wij graag een kolommenbalans, de grootboekkaarten en indiend mogelijk, de jaarrekening van het voorgaande jaar

  • Indien de transacties niet verwerkt zijn, dan kan EEZEE Finance deze transacties ook voor u verwerken. In dat geval is er sprake van additionele kosten. De inschatting van deze kosten maken wij op basis van het aantal transacties

Wat jij kunt verwachten

  • Ons proces begint met een analyse van alle beschikbare financiële documenten, waaronder de jaarrekening van het voorgaande jaar. Deze analyse vormt de basis voor het opstellen van de huidige jaarrekening

  • Na de analyse gaan we over tot het opstellen van de jaarrekening. Ons ervaren team zorgt ervoor dat alle cijfers nauwkeurig worden verwerkt, en we streven naar een heldere en overzichtelijke presentatie van de financiële positie

  • We nemen de tijd om eventuele vragen of vraagposten met jou te bespreken. Jouw input en inzichten zijn van grote waarde om ervoor te zorgen dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële status van jouw bedrijf.

  • Als het om een BV gaat, zullen wij de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit zorgt ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten.

  • Voor BV's verzorgen we ook de Vennootschapsbelasting (VPB) aangifte. Ons  team zorgt ervoor dat alle vereiste documentatie correct wordt ingediend, waardoor jouw bedrijf voldoet aan fiscale verplichtingen.

bottom of page