top of page

Financieel Management

Team Meeting

Hoe wij werken

 • Financieel management begint met een brainstormsessie waarbij we ingaan op de visie die jij hebt. Denk hierbij aan het bepalen van financiële doelen, opstellen van een financieel beleid en het samenstellen van KPIs waarmee de voortgang gementen kan worden

 • Vervolgens gaat EEZEE Finance aan de slag: wij maken een grondige analyse van de geldstromen van het bedrijf. We brengen niet alleen debiteuren en crediteuren in kaart, maar we kijken ook naar het bredere spectrum van betaalmomenten en gemaakte betaalafspraken.

 • Na het identificeren van prioriteiten maken we duidelijke en haalbare afspraken. Deze worden zorgvuldig gedocumenteerd, zodat alle betrokkenen een helder overzicht hebben van de gemaakte beslissingen en de strategie die wordt gevolgd.

 • Onze betrokkenheid stopt niet bij het opzetten van het financieel managementproces. Maandelijks komen we samen voor overleg en evaluatie. Dit biedt de gelegenheid om de voortgang te bespreken en aanpassingen door te voeren indien nodig

Wat jij kunt verwachten

 • Een op maat gemaakt financieel beleid dat aansluit bij de specifieke behoeften en doelen van jouw bedrijf

 • Een gedetailleerd financieel model dat niet alleen doelen omvat, maar ook inzicht biedt in het budget voor de komende periode, waardoor je beter kunt plannen en beheren

 • Heldere rapportage over financiële resultaten en strategische aanbevelingen met een focus op transparantie en begrijpelijke communicatie

 • Actief risicobeheer om potentiële financiële risico's te identificeren en te verminderen, waardoor de stabiliteit van je bedrijf wordt versterkt

 • Deskundig advies en ondersteuning van ons ervaren team, dat zich inzet voor het succes van jouw financiële strategieën

 • Betalingen Klaarzetten: Efficiënte voorbereiding en planning van betalingen, waardoor je cashflow beheersbaar blijft

 • Facturen Maken, Uitsturen en Opvolgen:  factuurcreatie, tijdige verzending en nauwgezette opvolging om ervoor te zorgen dat betalingen tijdig worden ontvangen.

bottom of page